Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje SuperBalanced.net sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem ovog internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Super Balanced ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Super Balanced će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe. Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Super Balanced se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Super Balanced ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Super Balanced, takođe, zadržava pravo brisanja komentara za koje smatra da krše osnovna načela poštovanja ljudskih prava i sloboda, i zalaže se za kulturnu interakciju svih svojih članova.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Super Balanced nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Drugi internet sajtovi

SuperBalanced.net sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Super Balanced i koji ne podležu našoj Politici privatnosti. Ukoliko korisnik pristupi drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri tih internet sajtova mogu tražiti informacije od korisnika koje će koristiti u skladu sa njihovim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše. Super Balanced nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost strana izvan Superbalanced.net sajta.

Izmena uslova korišćenja

Super Balanced može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Korisnici internet sajta će automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, pa preporučujemo periodičnu posetu ovoj stranici radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

Politika privatnosti

SuperBalanced.net se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Internet sajt neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Internet sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišćenja sajta. Ove podatke SuperBalanced.net može koristi u svhu nagradne igre, za poboljšanje i prilagođavanje sajta i njegovog sadržaja. Registrovanim korisnicima nije dozvoljeno otkrivanje tuđih ličnih informacija, kao ni slika ili brojeva telefona. Registrovani korisnik može, na sopstvenu odgovornost, otkriti svoje lične informacije. Iako se SuperBalanced.net zalaže za privatnost svojih registrovanih korisnika, to ne znači da se ovi korisnici mogu ponašati neodgovorno i kršiti pravila bez posledica. Prikupljene lične podatke, poput email adrese, imena i prezimena, SuperBalanced.net neće bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati. Super Balanced zadržava pravo korišćenja ovih podataka u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika koji su napravili prekršaj, a u cilju zaštite oštećenih korisnika. Postoji mogućnost da Super Balanced neke od prikupljenih ličnih podataka (npr. korisnikovu adresu) pošalje trećim stranama koje su uključene u proces realizacije nagradne igre (npr. turistička agencija); ove stranke će imati eksplicitno uputstvo da korisnikove podatke ne smeju koristiti za druge aktivnosti koje nisu povezane sa ispunjavanjem naših direktnih zahteva.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Super Balanced, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših klijenata. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Prikupljenim ličnim podacima korisnika mogu pristupiti zaposleni u Super Balanced, državni organi, naši pravni službenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici.